:S:P:S:

Saturday, June 19th, 2004


trampoline, new media showcase night, Prater der Volksbühne, Berlin, 020604


Software Art Panel, Transmediale, Berlin 2003

::: About :::

::: Feature by Olga Goriunova :::

::: play SPS – a virtual pal :::

::: download SPS screensaver :::

::: ::: ::: ::: ::: ::: ::: :::

::: Trampoline :::

::: coded cultures :::

::: Runme :::

::: Rhizome :::

::: 404 Festival :::

:::Deep Hand:::

Wednesday, February 19th, 2003

Deep Hand är en variant på sps. Välj sten sax eller påse med musen varefter spelet gör sitt val. Ett bra sätt att slå ihjäl tiden på. Utveckling Robert Ek och Emil Bengtsson.

sps – en virtuell kompis

Wednesday, February 19th, 2003

sps är ett spel mellan skärm och hand. En enkel men svårslagen AI.