Skuggteckningar – WS, Malmöfestivalen 21/8-10

Thursday, August 26th, 2010


Workshop med publiken på Malmöfestivalen som gavs tillfälle att erfara det underbara i att fylla i skuggor.

Bilder från Hamngatan

Skuggteckningar

Friday, August 20th, 2010


Skuggteckningar.

Skuggteckningar är performativa minnesanteckningar på marken. Objekt införlivade med sin skugga. Skulpturer av det nyss förgångna.

Fler skuggteckningar

Workshop:
Malmöfestivalen

Utställning:
KULTURHUSET ISLANDS BRYGGE

Shadow & Light

Juniorkonsthallen