Blog Archives

:S:P:S:

Saturday, June 19th, 2004


trampoline, new media showcase night, Prater der Volksbühne, Berlin, 020604


Software Art Panel, Transmediale, Berlin 2003

::: About :::

::: Feature by Olga Goriunova :::

::: play SPS – a virtual pal :::

::: download SPS screensaver :::

::: ::: ::: ::: ::: ::: ::: :::

::: Trampoline :::

::: coded cultures :::

::: Runme :::

::: Rhizome :::

::: 404 Festival :::

Lösviktskonst

Wednesday, November 19th, 2003


Foto: L. J.
——————————————————————————————————————————————————
Robert Ek
——————————————————————————————————————————————————
Beskrivning: Lösviktskonst. Målningar styckas enligt önskemål – vägs och packas som pålägget på Hemköp.

Konstbazaar på Hemanska gården vintern 2003. Ett arrangemang av Jenny Grönvall, Charlotte Eliasson och Robert Ek.
——————————————————————————————————————————————————

Konstbazar 29-30/11-2003

Wednesday, November 19th, 2003


Konstbazar ordnades av cockpit – snäll konst (Jenny Grönvall, Charlotte Eliasson och Robert Ek). Tanken var att erbjuda ett rum för konstnärer att sälja av gammal konst.

tinsel – o – matic

Thursday, June 19th, 2003

This is a modest project, but for some people at PDC, could be a paradigm-shifting one.
-Leah Lievrouw, Professor, Department of Information Studies, UCLA

Designer:
Robert Ek

Participants:
Charlotte Eliasson
Isabel Rayo
Morgan Schagerberg
Helena Ondrus

Partners:
Interactive Institute, Space & Virtuality Studio
Malmö University

The tinsel-o-matic project was originated within the parameters of a Master Thesis project, titled “Design Hermeneutics,” a Gadamer inspired research, which explored the phenomenological, and experiential qualities attached to objects. The purpose of Design Hermeneutics was to produce an interactive artifact whose criteria for production were structured as a direct representation of information gathered in my fieldwork, namely the artifact produced was to mediate or give form to my understanding of the relations to objects and qualities within objects brought forth by the interviews. I wanted to design what I now call an “Artifact of Understanding”

:fieldwork

:::Deep Hand:::

Wednesday, February 19th, 2003

Deep Hand är en variant på sps. Välj sten sax eller påse med musen varefter spelet gör sitt val. Ett bra sätt att slå ihjäl tiden på. Utveckling Robert Ek och Emil Bengtsson.

sps – en virtuell kompis

Wednesday, February 19th, 2003

sps är ett spel mellan skärm och hand. En enkel men svårslagen AI.