Konstbazar 29-30/11-2003


Konstbazar ordnades av cockpit – snäll konst (Jenny Grönvall, Charlotte Eliasson och Robert Ek). Tanken var att erbjuda ett rum för konstnärer att sälja av gammal konst.