:::Deep Hand:::

Deep Hand är en variant på sps. Välj sten sax eller påse med musen varefter spelet gör sitt val. Ett bra sätt att slå ihjäl tiden på. Utveckling Robert Ek och Emil Bengtsson.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *