Skuggteckningar – WS, Malmöfestivalen 21/8-10


Workshop med publiken på Malmöfestivalen som gavs tillfälle att erfara det underbara i att fylla i skuggor.