Det hängande kontoret


Rostrum, vernissage 22/8, 12-16. T.o.m 13/9

Bureugrafi: Jan Bäcklund
Maskinismer: Robert Ek
Programmör: Magnus Wallon

Det hängande kontoret föreställer två hängda bröder, som inte längre kan kommunicera, men blott konversera. Dessa hängda bröder är domare i ett namnlöst spel. I kontoret är dessa hängda bröder
representerade av två grupper av maskiner. Liksom bröderna inte längre kan kommunicera (de är döda sedan många hundra år), verkar heller inte maskinerna i detta kontor som medium för meddelanden, men producerar själva sina utsagor utifrån sina egna interna och autonoma ”sinnesfunktioner” eller maskinfunktioner.

Dessa sinnesfunktioner är förbundna med en rad algoritmer som gör att maskinfunktionerna talar till varandra, närmast på ett balettaktigt sätt. Detta kontor, där det konverseras, kan ses som
en slags rättegångssal, där det, om vilket maskinerna, alltså bröderna, konverserar, tar form av en domsutsaga. Eftersom maskinernas utsagor inte är interpreterbara för oss dödliga, då de
utsägs med hjälp av ett maskinspråk (i övrigt inte olikt Frans av Assisis språk), förblir vi oinformerade om domen.

Med hjälp av ett antal schematiska teckningar, utförda av ett i kaffe berusat medium, samt ett skript, som interpreterar maskinernas balett, kan besökaren informera sig om domarna via en telefon. Det låter komplicerat, och dessvärre är det så också.

det hängande kontoret


Det hängande kontoret

SDS