Öresundsfolk

2004-2006 tillhandahöll bekant interaktionsdesign och redaktion i projektet Öresundsfolk på Nationalmuseet i Köpenhamn. Öresundsfolk fokuserar på enskilda personers tvärnationella och regionala mobilitet. I utställningen, som finns online, införlivas fokus på rörlighet i interaktionen.