kontorsorkestern tour med Dror Feiler

Gallerinatten 2016 gjorde vi en högst uppskattad turné på Galleri Rostrum, KKV och Galleri 21.

Kontorsorkestern med Dror Feiler spelar the Bachelor Machine.
Kontorsorkestern med Dror Feiler spelar Hommage til Mejan med anledning av ateljébranden
onsdagen samma vecka.